برج توسعه صادرات ایران (بانک توسعه صادرات)

نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور بلند مرتبه (High rise) با سرعت 3 متر بر ثانیه با سیستم کنترلی Miconic 10 و اجرای سیستم نظارتی Lobby vision  و E_vision برای آسانسورها از دستاوردهای این شرکت می باشد.

مشخصات پروژه: 
این برج در ضلع جنوبی میدان آرژانتین قرار دارد. برج توسعه كه متعلق به بانک توسعه صادرات ایران مي باشد بعنوان شعبه مركزي بانك محسوب شده و از شاخص ترين بناهاي تهران مي باشد.