برج میلاد تهران

نصب و راه اندازی 13 دستگاه آسانسور با ظرفیت ها و سرعت های متفاوت در جای جای  برج میلاد.

6 دستگاه آسانسور بلند مرتبه با سرعت حرکت 7 متر بر ثانیه، سریعترین آسانسورهای کشور می باشند.

سرویس و نگهداری شبانه روزی و اپراتوری این آسانسورها بخشی از فعالیت این شرکت در برج میلاد می باشد.

مشخصات پروژه: 
نگاهمان را که به بلندای این شاهکار ۴۳۵ متری معطوف می‌کنیم، اُبهت و عظمت ششمین برج بلند تلويزيوني و مخابراتي دنيا بیشتر درک می شود. این سرو سرفراز و این نشانة پیشرفت و پویایی، مجموعه‌ای است بزرگ و سِترگ که در دل خود سازه‌های متنوع فنی و فرهنگی را جای داده و مرکز بی ‌بدیل فرهنگی، گردشگری جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید