ساختمان شرکت مپنا

نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری 2 دستگاه آسانسور بدون موتورخانه با ظرفیت 1000 کیلوگرم.

مشخصات پروژه: 
ساختمان شرکت مپنا واقع در خیابان میرداماد تهران.