مخابرات ارومیه

نصب و راه اندازی 3 دستگاه آسانسور، مدل بدون موتورخانه برای اولین بار در استان و همچنین سرویس و نگهداری از آسانسورهای ساختمان مرکزی و تامین قطعات آن ها تا کنون.

مشخصات پروژه: 
http://www.tcwa.ir