مرکز تجاری و فرهنگی بین الحرمین - شیراز

نصب و راه اندازی 4 دستگاه آسانسور بدون موتورخانه با نمای شیشه ای در بخش تجاری این مجتمع از فعالیت های شرکت تمکین فولاد آسانبر در شیراز بوده است.

مشخصات پروژه: 
پروژه بین الحرمین شیراز که پروژه ای فرهنگی ، اداری ، تجاری و ورزشی است که هدف آن رونق بیشتر بافت تاریخی و فرهنگی شیراز می باشد.